What’s in a name?
Letterlijk betekend Manupraxie: ervaringen, handelingen uitvoeren via de handen.
Het is een term die stoelt op het globaliteitsprincipe, waarbij allerhande tools worden gebruikt om tot de essentie van de zaak te komen, nl de echte oorzaak van de klacht opsporen.
Als we het kompas bekijken da zien we dat:
Het westen zich richt op het fysieke
Het oosten op het energetische
Het noorden op het mentale
Het zuiden op het emotionele
Dus moeten we in onze zoektocht rekening houden met deze parameters.
Bij Manupraxie gaat via deze wegen proberen de oorzaak op te sporen en die kan onder verschillende lagen liggen. Daarom gaan we via manueel therapeutisch onderzoek een eerste laag gaan onderzoeken naar biomechanische en neurofysiologische relaties, via atlas-therapie gaan we diepere lagen gaan onderzoeken: het autonome zenuwstelsel, de polyvagaal theorie, verder gaan we onderzoeken of er metabole relaties een rol spelen en dit kunnen we via viscerale, craniale fascia-technieken, maar ook via Applied Kinesiology waar we hierbij ook de diepere emotionele laag kunnen doorgronden. Kortom: het is een zoektocht in het fascinerend domein die het omhulsel-inhoud van de patiënt behelst.