Dry Needling

1. DRYNEEDLING, WAT IS DAT?

Hebt u last van chronisch pijnlijke spieren? Of spieren die te hard gespannen staan? Dat kan heel belemmerend werken en zowel lokaal als op afstand een zeurende pijn veroorzaken. Bij dryneedling is het zaak om verharde trigger points op te sporen en ze snel en langdurig te laten ontspannen. Dat kan door ze met een naald kort te stimuleren, waardoor uw fysieke pijn verdwijnt en uw spier- en gewrichtsfunctie weer normaliseert.

2. ZO GAAT DRYNEEDLING IN Z’N WERK

Tijdens een verkennend gesprek en onderzoek analyseren we zorgvuldig uw klacht. Zo kunnen we gericht op zoek gaan naar de spier die pijn veroorzaakt. In die spier stellen we vervolgens trigger points vast. Dat zijn specifieke pijnpunten die aan de basis liggen van uw klacht. Deze trigger points gaan we behandelen door ze aan te prikken met een naald. De spier zal daardoor kort verkrampen en loslaten, zodat u van uw pijn af bent. Bij langdurige klachten kan het gebeuren dat er meerdere spieren behandeld moeten worden.

U hoeft zich trouwens geen zorgen te maken: het inbrengen van een dryneedlenaald is nauwelijks voelbaar!

Trigger points ontstaan doorgaans bij langdurige overbelasting, dysfuncties in het bewegingssysteem en stress. Ze veroorzaken vaak pijn, die bovendien kan uitstralen naar andere lichaamsdelen, verminderde spierkracht en pijnontwijkend gedrag. Dryneedling is daarom wenselijk bij een hele resem klachten, zoals:

  • hoofdpijn
  • pijnklachten en fysieke last na een whiplash
  • een acute stijve nek of rug
  • chronische pijnklachten
  • sportblessures
  • overbelastingsklachten
  • klachten m.b.t. het kaakgewricht, zo ook tandenknarsen.
Dry needling

3. DRY NEEDLING VERSUS ACUPUNCTUUR

Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam gezet. Deze blijven vaak een tijd in het lichaam zitten en hebben invloed op de ‘energie’ in het lichaam. Dry Needling maakt echter slechts gebruik van één naald en werkt met kortdurende prikjes.